DJELATNOST

Spomen područje Jasenovac s Memorijalnim muzejom osnovano je sa zadaćom da prikuplja, stručno obrađuje i prezentira muzejsku i arhivsku građu o ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac, da skrbi o spomeničkim prostorima bivših ustaških logora i masovnim grobnicama, da na istini o jasenovačkim logorima i njegovim stradalnicima obrazuje mlade poštivanju različitosti među ljudima.

Djelatnost Spomen područja Jasenovac obuhvaća i suradnju s preživjelim zatočenicima/cama, obrazovanje, projekte izložbene i izdavačke djelatnosti te organiziranje komemoracija u počast jasenovačkim žrtvama.

Smisao postojanja JUSP Jasenovac i jest upravo u odavanju počasti i čuvanju uspomena na sve žrtve Koncentracionog logora Jasenovac. U osudi svih motiva formiranja ovog logora, u osudi svih počinjenih zločina kako se oni nikada više ne bi ponovili.