IMPRESSUM

UREDNIŠTVO
JUSP JASENOVAC
STRUČNI ODJEL ZA
MUZEJSKO DOKUMENTACIJSKE POSLOVE

AUTORI TEKSTOVA
Nataša Jovičić
Maja Kućan
Đorđe Mihovilović
Ines Sogonić

Jelka Smreka


AUTORI FOTOGRAFIJA
Igor Brzoja
Nataša Jovičić
Antonio Karan
Maja Kućan
Đorđe Mihovilović
Damir Senčar
Jelka Smreka
Antonio Šerbetić

LEKTURA TEKSTOVA
Nada Jakir

REDAKTURA TEKSTOVA
Tea Rimay Benčić

PRIJEVOD NA ENGLESKI
Janet Valentine Berković

LIKOVNO-GRAFIČKO OBLIKOVANJE
IZRADA WEB STRANICA
Utilis, Ltd.