Preživjeli zatočenici prilikom posjeta gradilištu spomenika, Jasenovac, 30. listopada 1965.Vlasništvo: JUSP Jasenovac