Dogovor o izboru mjesta za gradnju spomenika, Jasenovac, 1963.

Duško Lončar, Deset godina Spomen područja Jasenovac, 1977, str. 11.Vlasništvo: JUSP Jasenovac