Zabilješka Bogdana Bogdanovića, autora spomenika Cvijet i spomeničkog prostora u Jasenovcu

Duško Lončar, Deset godina Spomen područja Jasenovac, Jasenovac, 1977, str.16.Vlasništvo: JUSP Jasenovac