Devastirane muzejske prostorije, zatečeno stanje u svibnju 1995.

Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj, MDC, Zagreb, 1997, str.93-94. 

Vlasništvo: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb