Obnova Spomen područja Jasenovac

Obnova pasarele
 
 
Obnova spomenika

Restauracija i zaštita Reljefa posvećenog žrtvama fašizma u Jasenovcu

Početak radova na obnovi Memorijalnog muzeja

Vlasništvo: JUSP Jasenovac