Spomenik Cvijet u Jasenovcu, Bogdan Bogdanović, 1966.Vlasništvo: JUSP Jasenovac