Spomenički prostor bivšeg logora III Ciglana u Jasenovcu.Vlasništvo: JUSP Jasenovac