KOŽARA

Logorska radna grupa Kožara bila je smještena u objektima predratne zanatske radionice za preradu kože s odgovarajućim postrojenjima, skladištima i dvjema nastambama za zatočenike.

Na zgradu Kožare, dijela logora koji se nalazio u mjestu Jasenovac, nakon Drugog svjetskog rata postavljena je spomen ploča u spomen na stradale zatočenike tog dijela jasenovačkog logora.

Objekti nekadašnje Kožare, koji su u periodu Domovinskog rata spaljeni do temelja, kasnije su obnovljeni.