MEĐUNARODNA SURADNJA

Spomen područje Jasenovac od 2002. godine surađuje s mnogim muzejima i memorijalima iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Putem International Partnership Among Museums (IPAM) Spomen područje Jasenovac (SPJ) ostvaruje kvalitetnu bilateralnu suradnju s US Holocaust Memorial Museum iz Washingtona u kojem su kustosi SPJ educirani po svim muzeološkim temama. Posebno valja istaknuti suradnju s Auschwitz Birkenau Memorial Museum, Imperial War Museum iz Londona, Yad Vashem iz Jeruzalema, Anne Frank House iz Amsterdama, Shoah Memorial iz Pariza.

Republika Hrvatska je 2005. godine postala redovnom članicom Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF) te putem te međunarodne mreže institucija i muzeja Spomen područje Jasenovac, čija je ravnateljica članica državne delegacije u radnoj skupini memorijala i muzeja, surađuje sa svim članicama ITF-a.

Spomen područje Jasenovac u suradnji s Ministrastvom kulture RH i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa RH sudjeluje u organiziranju međunarodnih seminara vezanih uz obilježavanje Dana sjećanja na Holokaust 27. siječnja te organizira brojne radionice unutar Spomen područja Jasenovac - Memorijalnog muzeja i Obrazovnog centra za sve posjetitelje pa tako i skupine učenika i studenata iz inozemstva.

Međunarodna suradnja za Spomen područje Jasenovac od posebne je važnosti stoga što internacionalnim povezivanjem i izobrazbom, Memorijalni muzej sa svojim Obrazovnim centrom dobiva međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost koja omogućuje SPJ da doprinosi europskoj kulturnoj baštini te na taj način međunarodnoj javnosti transparentno pokazuje kako se suočavati s vlastitom prošlošću i kako se zajedno s međunarodnim organizacijama zalagati za ljudska prava i demokraciju te suvremenu edukaciju o genocidu i Holokaustu.