PROJEKTI

Spomen područje Jasenovac osnovano je 1968. sa zadatkom da skrbi o autentičnim logorskim prostorima, da u Memorijalnom muzeju prikuplja i prezentira muzejsku i arhivsku građu – istinu o patnjama i stradanjima nevinih u ustaškim logorima.

Na povijesti jasenovačkih stradalnika mladi u Obrazovnom centru uče da se zločini nad čovjekom mogu i moraju spriječiti.