11. LISTOPADA 2008.

11. listopada 2008. – Posjet sudionika Europske konferencije preživjelih Holokausta u organizaciji Udruge preživjelih Holokausta Hrvatske i dr. Melite Švob Spomen-području Jasenovac.