22. - 26. VELJAČE 2010.

Spomen-područje Jasenovac je domaćin četverodnevnog međunarodnog seminara "E-FoR: Education for Remembrance" u organizaciji ALDA-e (Asocijacija Agencija lokalne demokracije).