UPRAVNO VIJEĆE

Javnom ustanovom upravlja upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i tri člana Upravnoga vijeća imenuje ministar kulture, od kojih jednog na prijedlog ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, a jednoga člana biraju stručni djelatnici Javne ustanove na način propisan statutom.

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 21/01).


ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC

 

Predsjednica
prof. Nataša Mataušić,  Hrvatski povijesni muzej

 

Članovi
Vlatka Lemić,
ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva 
dr.sc. Goran Hutinec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mirna Bojić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Suzana Dujić, djelatnica Spomen područja Jasenovac

Nataša Jovičić, ravnateljica Spomen područja Jasenovac