UPRAVNO VIJEĆE

Javnom ustanovom upravlja upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i tri člana Upravnoga vijeća imenuje ministar kulture, od kojih jednog na prijedlog ministra zaštite okoliša i energetike, a jednoga člana biraju stručni djelatnici Javne ustanove na način propisan statutom.

 

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 21/01).

 

Trenutni saziv Upravnog vijeća imenovan je 7. lipnja 2017. godine. 


ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC

 

Predsjednica
prof.
Nataša Mataušić, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej

 

Članovi
dr. sc. Dinko Čutura,
ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva 
doc. dr. sc. Mario Kevo, Hrvatsko katoličko sveučilište
Tomislav Petrinec, imenovan na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike 
Suzana Dujić, djelatnica Spomen područja Jasenovac