3. SRPNJA 2012.

Spomen područje Jasenovac priprema se, u sklopu Strateškog plana ustanove, za sanaciju i konzervaciju Kule u Staroj Gradišci.