17. OŽUJKA 2013.

Polaganjem vijenca ispred kosturnice na logorskom groblju u Staroj Gradišci Spomen-područje Jasenovac obilježilo je 71. godišnjicu smrti narodnog heroja Nade Dimić.

Nada Dimić rođena je 6. rujna 1923. u Divoselu kod Gospića. Završila je četiri razreda gimnazije i jedan razred Trgovačke akademije u Zemunu. Od 1937. članica je SKOJ-a. Radila je na organiziranju zemunske omladine i pripremama za demonstracije. Nakon uhićenja 1940. isključena je iz škole sa zabranom nastavka školovanja u svim obrazovnim ustanovama na području Kraljevine Jugoslavije. Pred početak rata dolazi u Sisak gdje se zaposlila kao frizerska djelatnica i ušla u članstvo gradskog komiteta SKOJ-a. Od lipnja 1941. djeluje u ilegali. Priključuje se Sisačkom partizanskom odredu Vlade Janjića Cape. Uhićena je i mučena, ali uspijeva pobjeći iz zagrebačke bolnice. Odlazi u Karlovac gdje ponovno djeluje u ilegali. Nakon ponovnog uhićenja dospjela je početkom 1942. u ustaški logor u Staroj Gradišci. Ubijena je u ožujku iste godine. Zbog herojskog držanja pred neprijateljem i pokazane odanosti idealima KPJ i NOB-a postumno je 1951. odlikovana Ordenom narodnog heroja.