NATJEČAJI

Temeljem raspisanog natječaja za popunu radnog mjesta „Kustos/ica zbirke predmeta“ 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (oglašenog u Zavodu za zapošljavanje Novska od 28. rujna 2017. i objavljenog u Večernjem listu 28. rujna 2017. te na internetskoj stranici Ministarstva kulture) komisija JUSP Jasenovac za razmatranje prijava i izbor kanditata/kinja izvršila je izbor kandidatkinje Martine Barešić, magistre povijesti i edukacije povijesti, za popunu radnog mjesta „Kustos/ica zbirke predmeta“ sukladno uvjetima raspisanog natječaja.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na natječaj prijavljeni kandidati/kinje imaju pravo žalbe u roku 8 dana od primitka obavijesti i uvid u natječajnu dokumentaciju radnim danom od 10 do 12 sati u prostorijama JUSP Jasenovac.

Žalbe se u pismenom obliku podnose na adresu: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac.