NATJEČAJI

10. kolovoza 2018.

Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac, ravnatelj Javne ustanove raspisuje:

N a t j e č a j 

Za popunu radnog mjesta Radnik na održavanju prostora


- 1 izvršitelj/ica na određeno vijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Uvjeti:

- NKV i SSS

- vozačka dozvola B kategorija

- radno iskustvo 1 godina

 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o završenom školovanju (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 • kopija vozačke dozvole
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslik) 

   

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
   
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: Javna Ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).