2. TRAVNJA 2014.

Doktorska studentica, istraživačica i suradnica Spomen područja Jasenovac Andriana Benčić, dobitnica je stipendije Muzeja Holokausta u Washingtonu pod nazivom "Leon Milman Memorial Fellowship Award at the Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies-USHMM" za njen istraživački projekt “Jasenovac Trauma, Memory and Solidarity: A Sociological Challenge.”

Andriana Benčić i Stipe Odak napravili su niz istraživanja s područja sociologije koja nama kao instituciji pomažu u našem daljnjem stručnom radu.

Američka stipendija Andriani Benčić veliki je međunarodni uspjeh što će i nama kao instituciji putem njenog rada tj. istraživanja, suvremenog problematiziranja te publiciranja i javnog istupanja dati potpuno novu dimenziju.