7. TRAVNJA 2014.

Na Spomen-području Jasenovac su u tijeku radovi na uređenju prilaza Memorijalnom muzeju koji će biti dovršeni do komemoracije 4. svibnja 2014. godine.