15. SVIBNJA 2014.

Komemoracija u slikama 

Autor fotografija: Željko Gašparović