25. LISTOPADA 2016.

Dr. sc. Andriana Benčić, kustosica pripravnica JUSP Jasenovac i postdoktorska istraživačica na projektu iC-ACCESS Europe, sudjelovat će na međunarodnoj konferenciji "Photographs from the Camps of the Nazi Regime", koja će se održati u Centru za židovske studije (Centrum fur Judische Studien) na Sveučilištu u Grazu (Resowi-Zentrum, University of Graz) 9. - 10. studenog 2016. godine.

U sklopu konferencije Andriana će 10. studenog održati izlaganje "Photographs Never Lie?; Jasenovac Concentration Camp 1941-1945".