25. SIJEČNJA 2017.

Dr. sc. Andriana Benčić, kustosica pripravnica JUSP Jasenovac, od 18.1.2017. do 22.1.2017. bila je u posjetu bivšem logoru Bergen Belsen u Njemačkoj, a u sklopu projekta iC –ACCESS  (Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage) na kojem je JUSP Jasenovac partner u istraživanju konfliktnog ratnog naslijeđa.