3. SRPNJA 2017.

Dr. sc. Andriana Benčić, kustosica pripravnica Javne ustanove Spomen područja Jasenovac, sudjelovala je na plenarnom zasjedanju IHRA-e (International Holocaust Remembrance Alliance) koje je održano u Genevi od 26. do 29. lipnja 2017. godine. U radnoj grupi "Museums and Memorials" održala je predavanje "Jasenovac - Conflicted and Contested Heritage of War and How to Present It:?: Accomplishments and Challenges".

https://www.holocaustremembrance.com/