8. LIPNJA 2018.

Od 20. do 24. svibnja 2018. godine kustosica JUSP Jasenovac, dr. sc. Andriana Benčić u sklopu projekta Accessing Campscapes (http://www.campscapes.org/) posjetila je memorijalni centar i centar ljudskih prava Falstad (Falstadsenteret), gdje je sudjelovala na radnim sastancima i na konferenciji o uporabi digitalne tehnologije u muzeologiji. Unutar projekta nastavlja se izrada digitalnog pristupa bivšem logoru III Ciglana i logoru u Staroj Gradišci.

Od 27. do 30. svibnja 2018. godine kao članica hrvatske delegacije Međunarodnog saveza za sjećanje za holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), kustosica Benčić je sudjelovala na radnim sastancima i plenarnom zasjedanju IHRA-e u Rimu, gdje se razgovaralo o nužnosti memorijalnog i znanstvenog jačanja institucije JUSP Jasenovac uz pomoć Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust.