11. LISTOPADA 2018.

Prvi od predviđena tri seminara pod nazivom „Kako umjetnost i kultura mogu pridonijeti suočavanju s teškom prošlošću te pomirenju u Europi“ održan je u Dachauu i Munchenu od 30. rujna do 6. listopada 2018. godine. Ciklus seminara zajednički organiziraju Max Mannheimer Centar iz Dachaua (Njemačka), Memorial Rivesaltes (Francuska), Historijsku muzej Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatska udruga nastavnika povijesti (Hrvatska) te Spomen područje Jasenovac (Hrvatska). Seminar okuplja nastavnike povijesti, muzealce i umjetnike koji zajedničkim radom, između ostaloga, pokušavaju odgovoriti na pitanja o ulozi umjetnosti i kulture u vremenima ratova i nasilja te kako nam umjetnost i kultura mogu pomoći da se bolje nosimo s takvim traumatičnim iskustvima iz prošlosti. Projekt financijski pomaže Franco-German Youth Office (OFAJ/DFJW).