9. SVIBNJA 2019.

U četvrtak, 9. svibnja 2019. Spomen područje Jasenovac posjetili su učenici međunarodnog Erasmus+ projekta "My skills, my future". Osim Osnovne škole Novska koja je bila domaćin posjeta, prisustvovali su i učenici iz Njemačke, Poljske, Španjolske i Italije zajedno sa svojim nastavnicima. Tema posjeta bila je Građanski odgoj i ljudska prava, a učenici su tijekom posjeta dobili uvid u djelovanje koncentracijskog logora Jasenovac. U Obrazovnom centru Spomen područja Jasenovac održana je i radionica na temu ljudskih prava, nakon čega su učenici ostavili svoje poruke mira.