2. SRPNJA 2019.

Drugi, od tri predviđena seminara pod nazivom „Kako umjetnost i kultura mogu pridonijeti suočavanju s teškom prošlošću te pomirenju u Europi“ održan je u Perpignanu i memorijalu Rivesaltes u Francuskoj od 24. do 28. lipnja 2019. godine. Ciklus seminara zajednički organiziraju Max Mannheimer Centar iz Dachaua (Njemačka), Memorial Rivesaltes (Francuska), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatska udruga nastavnika povijesti (Hrvatska) te Spomen područje Jasenovac (Hrvatska). Seminar okuplja nastavnike povijesti, muzealce i umjetnike koji zajedničkim radom, između ostaloga, pokušavaju odgovoriti na pitanja o ulozi umjetnosti i kulture u vremenima ratova i nasilja te kako nam umjetnost i kultura mogu pomoći da se bolje nosimo s takvim traumatičnim iskustvima iz prošlosti. Projekt financijski pomaže Francusko-njemački ured za mlade (OFAJ/DFJW).