13. RUJNA 2019.

Završna konferencija agencije Humanities in the European Research Area (HERA), iz kruga natječajnog poziva “Uses of the Past” (2016.-2019.), održana je 11. i 12. rujna 2019. u Gdansku, u Europskom centru solidarnosti. JUSP Jasenovac u protekle je tri godine sudjelovao kao suradnička institucija (associated parner) na projektu "Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage" (iC-ACCESS). Tijekom trajanja projekta, u suradnji s Institutom za znanost i tehnologiju u Barceloni, izrađena je digitalna rekonstrukcija prostora logora III Ciglane, te je JUSP Jasenovac u razdoblju od 2016. do 2019. godine bio zastupan na više od deset međunarodnih seminara i konferencija.