12. KOLOVOZA 2020.

Konzorcij koji se sastoji od Europske inicijative za židovska groblja (ESJF), Centropa i Zaklade za židovsku baštinu (Foundation for Jewish Heritage) provodi projekt financiran od strane EU pod nazivom „Zaštita židovskih groblja u Europi: Nastavak procesa mapiranja, uključivanje suradnika i podizanje svijesti“. Cilj projekta je nastaviti s mapiranjem i istraživanjem židovskih groblja u Europi te raditi na podizanju svijesti, obrazovanju i ukjučivanju suradnika. 

Od prosinca 2019. do svibnja 2021. godine konzorcij se bavi istraživanjem 1500 groblja u 7 zemalja (Hrvatska, Gruzija, Mađarska, Litva, Poljska, Slovačka i Ukrajina) te provodi obrazovne projekte za studente i nastavnike. 

Od 13. do 14. rujna 2020. bit će organiziran seminar za edukaciju nastavnika u Zagrebu koji će omogućiti sudionicima da od poznatih stručnjaka nauče o židovskoj kulturnoj baštini u Hrvatskoj. Sudionici seminara će se upoznati s Centropinim obrazovnim alatima, podrobnije razgledati židovski dio groblja na Mirogoju te provesti rad u malim grupama o tome kako sastaviti nastavne planove i projekte za rad u učionici i za izvannastavne aktivnosti. 

Poziv za prijavu otvoren je za sve motivirane učitelje koji žele sudjelovati u seminaru. Obrazac za prijavu i letak s informacijama možete naći na sljedećim poveznicama: 

Letak s informacijama

Obrazac za prijavu