HeaderImg image

Popis kratica/izvora u poimeničnom popisu žrtava KL Jasenovac 1941.-1945.

Objavljeni i neobjavljeni izvori

 

 

ABH-ASUBNOR - Arhiv Bosne i Hercegovine, Fond SUBNOR BiH, Popisne liste za žrtve Drugog svjetskog rata sa područja općine BA (Banovići); BČ (Brčko); BH (Bihać); BI (Bijeljina); BK (Bosanska Krupa); BL (Banja Luka); BP (Bosanski Petrovac);BS (Busovača); BT (Bratunac); BU (Bugojno); BZ (Breza); CA (Cazin); ČA (Čapljina) ČI (Čitluk); ČN (Čajniče); DE (Derventa); DO (Doboj); DR (Drvar); DU (Duvno); DV (Donji Vakuf); FO (Foča); GA (Gacko); GČ (Gračanica); GD (Grude); GR (Gradačac); GV (Gornji Vakuf); HA (Hadžići); IL (Ilidža); IŠ (Ilijaš); JC (Jajce); KA (Kakanj); KJ (Kalesija); KL (Kladanj); KLJ (Ključ); KN (Kalinovik); KO (Konjic); KS (Kiseljak); KŠ (Kreševo); KT (Kotar-Varoš); LA (Laktaši); LB (Ljubuški); LI (LIvno); LO (Lopare); LŠ (Lištica); LU (Lukavac); LJU (Ljubinje); MA (Maglaj); MD (Modriča); MO (Mostar); NE (Nevesinje); NS (Novo Sarajevo); OL (Olovo); OR (Orašje); PA (Pale); PNJ (Prnjavor); PO (Posušje); PZ (Prozor); RA (Ravno); RG (Rogatica); RU (Rudo); SA (Sarajevo); SM (Sanski Most); SO (Sokolac); SR (Srbac); ST (Stolac); SV (Skender Vakuf); ŠE (Šekovići); ŠI (Šipovo); TN (Trnovo); TR (Trebinje); TS (Teslić); TŠ (Tešanj); TV (Travnik); TZ (Tuzla); UG (Ugljevik); VC (Vlasenica); VE (Višegrad); VG (Vogošća); VK (Velika Kladuša); VS (Visoko); VŠ (Vareš); VZ (Vitez); ZA (Zavidovići); ZE (Zenica); ZV (Zvornik); ŽE (Žepče); ŽI (Živinice)

AOISV - Popisnice Anketnog odbora za utvrđivanje istine o događajima u periodu od 1941. do 1948. godine u Vojvodini, Skupština Vojvodine i VANU, Novi Sad, 2008.     

ASPJ - Arhiv Spomen-područja Jasenovac
BI.64 – Jasenovac, Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, Bošnjački institut, Zurich – Sarajevo, Beograd, 1992.
DOTRŠ - Hrvatski državni arhiv - Popisnice projekta "Dotršćina" (1980-1985) s podacima o ubijenim žrtvama fašističkog terora i antifašistima grada Zagreba
IZ - Pisani podaci prikupljeni temeljem izjava članova obitelji i prijatelja stradalih jasenovačkih zatočenika.
JAD-V – Imenik žrtava holokausta izrađen prema svjedočenjima datim Yad Vashemu.
JUSPJ745:JSV-inv.br/00 FR – Zbirka fotografija Spomen-područja Jasenovac
LUKIĆ –Dragoje Lukić, Bili su samo deca, Jasenovac – grobnica 19.432 devojčice i dečaka, GrafoMark i Muzej žrtava genocida, Beograd – Banja Luka, 2000.
MIL-1 - Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knjiga I, Spomen-područje Jasenovac i Narodna knjiga, Beograd, 1986.
MIL-2 - Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knjiga II, Spomen- područje Jasenovac i Narodna knjiga, Beograd, 1986.
MIL-3 – Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knjiga III, Spomen-područje Jasenovac i Narodna knjiga, Beograd, 1987.
MIL-4 – Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, Dokumenta, knjiga IV, Gambit, Jagodina, 2007.
NNOV - Narodne Novine: službeni list NR/SR Hrvatske, Zagreb, 1945-1990.
NOO-NG – Dokumenti iz fonda Narodnooslobodilačkog odbora Nova Gradiška (Povijesni arhiv Slavonski Brod – odjel Nova Gradiška).
PAK-44 – Nepotpuni spisak zatočenika sabirnog logora Jasenovac III prema indeksu paketarnice iz 1944. godine, Zrenjanin,1966.

POP-HK - Popisne liste Radne grupe za prikupljanje podataka o palim borcima i žrtvama fašističkog terora na području općine Hrvatska Kostajnica, 1973.
SP-PRE – Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora sela Prevršac kod Kostajnice

ST-ZRI - Smilja Tišma, Podaci o žrtvama genocida u NDH mjesta Zrinjska, opština Grubišno Polje, Beograd, 2011.
SUB-BB – Knjiga palih boraca i žrtava fašističkog terora općine Bosanski Brod u toku NOB 1941 – 1945 na osnovi evidencije OO SUBNOR Bosanski Brod
SUB-BG – Knjige palih boraca i žrtava fašističkog terora općine Bosanska Gradiška na osnovu evidencije OO SUBNOR Bosanska Gradiška
SUB-BN – Knjige palih boraca i žrtava fašističkog terora općine Bosanski Novi na osnovu evidencije OO SUBNOR Bosanski Novi
SUB-KO – Knjiga žrtava fašističkog terora u toku NOB općine Kostajnica 1941-1945 na osnovi evidencije OO SUBNOR Kostajnica.
SUB-PR – Knjiga žrtava fašističkog terora općine Prijedor u toku NOB 1941-1945 prema evidenciji OO SUBNOR Prijedor.

SUB-SA - Jevrejska općina Sarajevo, Popisne liste ŽFT za grad Sarajevo (SUBNOR BIH)
SUB-ZV – Knjige palih boraca i žrtava fašističkog terora općine Zvornik na osnovu evidencije OO SUBNOR Zvornik
SZSJ64 – Popis žrtava Drugog svjetskog rata, Savezni zavod za statistiku Jugoslavije,1964.
UP-41 – Upitnik Spomen-područja Jasenovac – 1941.
UP-42 – Upitnik Spomen-područja Jasenovac – 1942.
UP-43 – Upitnik Spomen-područja Jasenovac – 1943.
UP-44 – Upitnik Spomen-područja Jasenovac – 1944.
UP-45 – Upitnik Spomen-područja Jasenovac – 1945.
ZKRZ-D – Dokumenti Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (arhiva Spomen-područja Jasenovac).
ZKRZ-P – Popis žrtava Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.
ŽOZ – Popis žrtava Drugog svjetskog rata; Židovska općina Zagreb.

 

Novine i članci

 


AP-SCIB – Ana Požar, Stradanje mještana općine Crkveni bok od jasenovačkih ustaša, Jasenovac – sistem ustaških logora smrti, Muzej žrtava genocida i Stručna knjiga, Beograd, 1997, str.101-136.

JG-BIH - Jevrejski glas, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, god. 2008-2010.
JS-USK – Jelka Smreka, Popis žrtava za selo Uskoci, rukopis.
KB-MAJ – Ljubomir Kerović, Mirko Babić, Popis ubijenih u Jasenovcu sa područja Središnje i Podmajevice, Jasenovac – sistem hrvatskih ustaških logora genocida 1941-1945, Banja Luka – Donja Gradina, 2000.
PV-ŽFT – Pakrački vjesnik, br. 724, poseban prilog, Gradska organizacija SUBNOR-a Pakrac, Pakrac, 4. 2. 1982.

SG-MAN – Stipica Grgić, Biti Židov na hrvatskom selu: Skica za portret Juliusa Manna, lekeničkog trgovca i mecene (1870.-1943.?) u: Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, vol. 45, Zagreb, 2013., str. 71-94.
OMA-58 – Novi Omanut, br.58, Zagreb, svibanj-lipanj 2003/5736, str. 9-10.
VET-ŽJ – Vetserum u čast 20-godišnjice revolucije, god. 9, Zagreb, 1961.
ZD-SAM – Zdravko Dizdar, Pregled razvitka NOP u Samoboru 1941-1945 s posebnim osvrtom na samoborsku omladinsku antifašističku grupu, Povijesni prilozi, 5(1986), IHRPH, Zagreb,1986.

 

Knjige


AB-ŽID – Alen Budaj, Vallis Judaea; Povijest požeške židovske zajednice, D-GRAF d.o.o, Zagreb, 2007.
AD-NG – Anton Duhaček, Četrdestprva u novogradiškom kraju, građa za povijest NOB, Narodno sveučilište «MAR», Nova Gradiška, 1984.
AHA-Ž – Antisemitizam, holokaust, antifašizam, Zbornik simpozija «Od antisemitizma do holokausta» i okruglog stola «Kontroverze oko antifašizma, Židovska općina Zagreb, Zagreb,1996.
AK-NEV - Alija Kebo, Nevidljivi front, Mostar, 1983.
AP-JSA - Avram Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.

AZ-JAS - Ante Zukanović, S one strane svijeta, Narodno sveučilište MAR, Nova Gradiška, 1972.

BĐ-TENJ - Borislav Đurić, Tenja u NOB, Beograd, 1985.
BĐ-VOD – Borislav Đukić, Vodičevo vijekovima na granici.
BGB-PČ – Tragom prošlosti i borbe; Perna, Pištaline i Čojluk u NOB-u 1941-1945, Zemun, 1984.
BG-ZBO – Bosansko Grahovo u NOR-u 1941-1945; Zbornik sjećanja, SUBNOR, Bosansko Grahovo, 1971.
BIL-SP - Bileća u NOR i revoluciji, Bileća, 1983.
BJ-SEM - mr. Mirko Babić, Simo Jovanović Čelić, Popis srpskih žrtava i prilozi za istoriju, Prosvjeta, Bijeljina, 2001.
BM-MAR – Budimir Marin, Martinci u vihoru rata, Novi Sad, 1984.
BM-OB – Milan Bukvić, Otočac i Brinje u NOR-u 1941-1945, SUBNOR, Otočac, 1971.
BM-RAT – Milan Basta, Rat je završen sedam dana kasnije, Globus, Zagreb, 1976.
BOR-SL – Jernej Borovnik, Spomini Slovencev na Jasenovac, Staro Gradiško in Lepoglavo, vlastita naklada, Šentjur,1998.
BŠ-GRB – Bogdan Šmitran, Hronika potkozarskog sela Grbavci, SKD Prosvjeta, Gradiška, 2002.

ĆK-TRA – Ćamil Kazazović, Travnik u Narodnooslobodilačkom ratu, knjiga prva, Travnik, 1969.
ĆK-ZEN - Ćamil Kazazović, Zenica u oružanoj revoluciji, Muzej grada Zenica, Zenica, 1984.

DA-STR - Dragoljub Acković, Stradanja Roma u Jasenovcu, NIGP «ABC Glas», Beograd, 1994.
DA-ROM - Dragoljub Acković, Ubili su istinu o nama, RROMINTERPRESS, Beograd, 2001.

DB-SIL - Dušan Bižić, Vjetrovi nad ravnicom; kronika o ljudima Silaša, Silaš, 1976.
DBS-SR - Dušan Bogdanov Senko, Donji Srem u antifašističkoj borbi 1941-1945, Srpska knjiga, Ruma, 2006.
DČ-JAS – Drago Čolaković, Jasenovac, Svjetlost, Sarajevo, 1948.
DD-N.GRAD – Desimir Drobac, Opština Novi Grad kroz istoriju, Novi Grad, 2004.
DD-SUB – Drugi svjetski rat, Subocka u ratu 1941-1945. godine, narodnooslobodilačka borba, kronologija, Zavičajno udruženje Slavonaca, potomaka i prijatelja Slavonaca i Književni klub «Branko Radičević», Vedes, Beograd, 2004.
DĐ-RODĐ – Dušan Đurđević, Rodoslov porodica Đurđević iz II Čađavice; Novi Grad (Bosanski Novi) 1820-2001, Novi Grad, 2001.
DK-JUR – Danilo Karapetrović, Hronika sela Donje Jurkovice (1800-2000), Društvo književnika, Gradiška, 2007.
DK-KB – Dušan Korać, Kordun i Banija u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
DK-PRK – Dušan Korać, Prkos u plamenu, Zagreb, 1989.
DK-ŽID - Duško Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, Jevrejska općina, Split, 1971.
DL-BANJ - Dušan Lukač, Banja Luka i okolica u ratu i revoluciji 1941-1943, Banja Luka, 1968.
DL-KD – Dragoje Lukić, Kozarsko djetinjstvo, Narodna knjiga, Beograd, 1973.
DL-ŽIG – Dragan Lučić, Žig komunizma – Pavelićev testament, tom II, AIZ-Dosije, Beograd, 1991.
DM-MUS – Vladimir Dedijer, Antun Miletić, Genocid nad Muslimanima 1941-1945; Zbornik dokumenata i svjedočenja, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

DP-JOŠ - Dušan Plavljanić, Jošavica naše selo, Uaba Petrinja, Petrinja, 2007.
DP-POŽ – Dane Pavlica, Kronologija događaja u požeškoj kotlini 1941, OO SUBNOR, Slavonska Požega, 1991.
DRAG-M – Mile Dragić, Tragedija sela Mlake i Jablanac u toku II. svjetskog rata 1941-1945, OOSUBNOR, MZ Mlaka i Spomen-područje Jasenovac,1989.
DS-HRO – Jakov Danon, Verica M. Stošić, Hronika Jevrejske opštine Banja Luka, Jevrejska opština Banja Luka, Banja Luka, 2007.

DS-JAV - Dušan Smoljenović, Javoranj naše trajno pamćenje i neprekidno trajanje, Socijalna misao, Beograd, 2000.
DŠ-OBR – Drago Šormaz, Obraz, Svet knjige, Beograd, 2004.

DU-SMI - Dušan Uzelac, Smiljan - rodno mjesto Nikole Tesle, Beograd, 2006.
DVOR – Dvor na Uni, Od prijeslavenskog doba do naših dana, Zbornik naučnih i publicističkih radova, Skupština općine, Dvor na Uni, 1991.

ĐĐ-SLA – Đorđe Đurić, Epitaf kraj zelene rijeke, Poema, Nikad vas nećemo zaboraviti, Kostajnički list, Kostajnica, 1981.
ĐM-JAS – Đorđe Miliša, U mučilištu - paklu Jasenovac, Naklada piščeva, Zagreb, 1945.
ĐM-ROM – dr. Rajko Đurić, mr. Antun Miletić, Istorija holokausta Roma, Politika, Ad, Beograd, 2008.
ĐZ-JAD – Đuro Zatezalo, Jadovno kompleks ustaških logora 1941, knjiga I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2007.

 

EB-JAS - Egon Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1966.

GOLD-Ž – Ivo Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Novi liber, Zagreb, 2001.
GR-KRA – Milorad Gončin, Stevo Rauš, Prva krajiška udarna proleterska brigada, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981.
GS-BUJ – Glišo Savić, Spomenica sela Bujavica, 1. dio, Pakrac, 1989.
GS-BUJ2 – Glišo Savić, Prošlost koja se ponavlja, Grafocentar, Zagreb, 2007.
GS-PPR - Glišo Savić, Petar Prodanović, Učitelj iz Bujavice, Pakrac, 1980.

GŠ-MNA - Vladimir Geiger, Pero Šola, Žrtvoslov Malog Nabrđa - Drugi svjetski rat i poraće u Scrinia slavonica 17 (2017), str. 291-378. 

HAK-DL – Kotar Donji Lapac u NOR-u 1941-1945, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1985.
HAK-DR – Duga Resa, radovi iz dalje prošlosti, NOB i socijalističke revolucije i izgradnje, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1986.
HAK-GD – Općina Gornje Dubrave, radovi iz dalje prošlosti i NOB, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1987.
HAK-GP – Kotar Gospić i kotar Perušić u Narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1989.
HAK-GR – Kotar Gračac u NOR-u 1941-1945, knjiga 1, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1984.
HAK-PD – Partizanska Drežnica, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1982.
HAK-PL – Plašćanska dolina i okolina u NOR-u, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1976.
HAK-SV – Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1988.
HAK-TK – Kotar Korenica i kotar Udbina u NOR-u i socijalističkoj izgradnji, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1979.
HAK-VO – Kotar Vojnić u Narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, 1989.

HAL-R – Bajram Haliti, Romi, narod zle kobi (Romi budućnost svih), Pergament, Priština, 1997.
HASTG – Otpor u logoru Stara Gradiška (iz sjećanja bivših logoraša), za štampu priredili Marijana Amulić i Čedomil Huber, Spomen-područje Jasenovac, 1980.
HE-JAJ – Hazim Eminefendić, Radnički pokret i KPJ u Jajcu od osnivanja do kapitulacije stare Jugoslavije (1878-1941), Jajce, 1980.
HER-NO - Hercegovina u NOB-u, Vojnoizdavački zavod JNA, Beograd, 1961.
HZR-Ž – Hrvatsko Zagorje u revoluciji, rukopis, II dio, Bedekovčina, 1980

IGB-ŽF - Ivanjska, Glavica i Baštra u NOB-u 1941-1945, Hronika, Mjesna organizacija SUBNOR-a, Ivanjska, 1964.

II-SVJ - Ilija Ivanović, Svjedok jasenovačkog pakla, Art print, Banja Luka, 2006.
IJ-STG – Ilija Jakovljević, Konclogor na Savi, Kauzar, Zagreb, 1999.
IMNOR - Nedeljko Kujundžić, Imotska Krajina u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, Imotski, 1981.

JJ-SR – Jovan Jakovljević, Poema o mrtvim seljacima, Narodno sveučilište «MAR», Nova Gradiška, 1986.

JK-KAT -  Jure Krišto, Katolička crkva i NDH, Knjiga II, HIP, Zagreb, 1998.
JOV-VN – Aleksandar Jovanović, Iščupani koreni Velikog Nabrđa, Cicero, Beograd, 2003.
JR-BRA – Jerko Radmilović, Otok Brač u NOB-u, Beograd, 1982.
JU-MIT – Jovan Udicki, Žrtve II svetskog rata iz Sremske Mitrovice, Muzej Srema, Sremska Mitrovica, 1955.

KB-DER – Pero Kovačević, Cvijetan Bojčić, Dereza, rađanje i umiranje, Udruženje Derežana u Beogradu, Beograd, 2002.
KDM-JM – Karlo Drago Miletić, Jevreji u Mostar, Mostar, 2008.
KLJUČ - Srez Ključ u NOB 1941-1945; Zbornik članaka i sjećanja, tom III, OO SUBNOR Ključ, Ključ, 1983.
KNEŽ - Santrač Dušan i Tešanić Dragoljub, Knežica, Mejesna zajednica Knežica, NIŠP Glas, Banja Luka, 1976.
KOZ-4 – Kozara u Narodnooslobodilačkom ratu; zapisi i sjećanja, knjiga IV, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1978.
KOZ-5 - Kozara u Narodnooslobodilačkom ratu; zapisi i sjećanja, knjiga V, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1978.
KOZ-6 - Kozara u Narodnooslobodilačkom ratu; zapisi i sjećanja, knjiga VI, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1978.
KR-ZEN - Rajko Kovačević, Marko Rajić, Zenička ilegalna partijska organizacija SKOJ u 1941. i 1942. godini, Naša riječ, Zenica, 1968.
KRIL-R – Narcisa Lengel Krizman, Genocid nad Romima 1941-1945, Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac – Zagreb, 2003.
KRS-PŽ – Vladimir Krpan, Ivan Rizmaul, Davor Salopek, Petrinjski žrtvoslov, Matica hrvatska, Petrinja, 1995.
KV-SV – Opštine Kotor Varoš i Skender Vakuf u NOB-u, Radnički univerzitet Đuro Pucar Stari, Kotor Varoš, 1986.

LAK-ŽR – Laktaši u Narodnoooslobodilačkoj borbi i revoluciji 1941-1945, Laktaši, 1981.
LMTM-B - Buđanovci; monografija, Buđanovci, 1984.

LJĐ-BPO – Ljuban Đurić, Banijski partizanski odred 1941-1945, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1988.
LJM-KO – Ljubo Mihić, Kozara i priroda; čovjek i istorija, Dnevnik, Novi Sad, 1987.

MA-TAJ – Marko Anaf, Tajna mansarde na neimaru, Prosveta, Beograd, 1985.

MB-GRP - Milan Bastašić, Bilogora i Grubišno Polje 1941-1991, Udruženje bivših logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka; Menadžer kompanija, Banja Luka - Beograd, 2009.
MCK-DA – Milan Crnomarković Krljo, Dabar u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, OO SUBNOR, Sanski Most, 1988.
MD-DER – Midhat Dizdarević, Radnički pokret i NOR Derventa, (Dokumenti i sjećanja), Derventa, 1972.

MD-DUG – Blanka Matković, Josip Dukić, Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Općina Dugopolje, Dugopolje, 2011.

MD-LUD - Milivoj Dretar, Židovi u ludbreškom kraju: povijesno-demografski prilozi, Pučko otvoreno učilište "Dragutin Novak" Ludbreg, Ludbreg, 2010.
MD-REV – Midhat Dizdarević, Derventa u borbi i revoluciji, Derventa, 1975.
MI-STM – Milan Inđić, Staromajdansko područje u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945. godine, OO SUBNOR, Sanski Most, 1983.
MK-CRV -Mato Kudumija, Crveni spomenar, SUBNOR, Đurđevac, 1962.
MK-NG – Milan Kladar, Narod sebi, Spomenici i spomen – obilježja NOB komune Nova Gradiška s prilozima, Narodno sveučilište «MAR», Nova Gradiška, 1977.

ML-BEO - Miloš Lukić, Putevima slobode; Naselja opštine Beočin u ratu i revoluciji, Institut za istoriju, Novi Sad, 1987

ML-CRV - Miloš Lukić, Crveno uporište: hronika sela i kamenoloma Rakovac, Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad, 1970.
MM-SJE – Mile Mrkalj, Sjeničak, kronika kordunaškog sela, Hrvatski arhiv Karlovac, Karlovac, 1980.
MOD-ŽJ – Modriča sa okolinom u prošlosti, Modriča, 1986.
MOROV - Janjatović Đorđe, Morović: prilozi za monografiju, Šid, 1984.
MP-BRU – Mihailo Pantić, Brusnica na Savi, monografija, Novi Sad, 1998.
MP-SINJ – Marinko Perić, Sinj i Cetinska krajina u borbi za slobodu, Sinj, 1974.
MR-TM – Nestor Mihovilović, Dušan Roksandić, Monografija Trnava – Medari, Vlastita naklada, Beograd, 2006.

MS-MOS - Mensur Seferović, Mostarski kolopleti, OO SUBNOR, Mostar, 1975.
MS-TRN – Milan Stevanović, Nepokorena Trnova, Beograd, 1972.

MSV-IR - Milutin Stanišić Vuksanov, Olujna doba: hronika Iriga i okoline, Novi Sad, 1981.
MŠ-VIR – Milan Šaša, Kotar Virovitica u Narodnooslobodilačkom ratu, Virovitica, 1989.
MŠ-ŽID – Melita Švob, Židovi u Hrvatskoj – židovske zajednice, knjiga II, Drugo dopunjeno izdanje, Istraživački i dokumentacijski centar «Cendo», Zagreb, 2004.

MT-AMF - Milenko Mišo Todorović, Adresar mrtvih Fočana: srpske žrtve u 20. vijeku, Muzej žrtava genocida i Narodna biblioteka Šklopotnica, Beograd-Foča, 2014.
MT-GRA – Mehmedalija Tufekčić, Gradačac četrdesetprve, Sarajevo, 1981.
MU-ŠU – Milan Ugrešić, U obrani života, selo Šumetlica u NOB 1941-1945, Narodno sveučilište «MAR», Nova Gradiška, 1981.
MV-ROM – Mirko Vranješ, Ljepota naših Romanovaca, Grafopapir, Banja Luka, 2006.

NH-BOŠ – Nihad Halilbegović, Bošnjaci u jasenovačkom logoru, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 2006.
NN-JAS – Nikola Nikolić, Jasenovački logor smrti, Oslobođenje, Sarajevo, 1975.
NN-SRB – Nedeljko Ninković, Pomenik na Srbobranu, Grafomark, Laktaši, 2000.
NOB-LA – Laktaši u narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji 1941-1945, SUBNOR, Laktaši, 1981.
NOB-SM – Branko Bokan, Srez Sanski Most u NOB 1941-1945. godine, Skupština općine, Sanski Most, 1980.

OTR-BH - Otrgnuti od zaborava, prosvjetni radnici BiH poginuli u NOB i kao žrtve fašističkog terora, Sarajevo, 1983.
OZALJ – Općina Ozalj – revolucija i razvoj, Ozalj, 1989.

P-LEK – Požeški leksikon, Općinska skupština, Slavonska Požega, 1977.
PAK-DG – Prilozi za monografiju sela Donji Grahovljani, Mjesna organizacija SUBNOR-a Donji Grahovljani i Odbor za pisanje monografije, Pakrac, 1971.
PĐ-MET – Đuro Pipinić, Ratni kotar Metković u NOB, Kronika 1941-1944, IHRPD, Split, 1986.
PM-LPS – Miloš Puzić, Ratna hronika ranije općine Ličko Petrovo Selo, Da se ne ponovi, OO SUBNOR, Titova Korenica, 1985.
PM-SBB – Mihailo Pantić, Stradanje Srba opštine Srpski Brod za vrijeme Drugog svjetskog rata, Novi Sad, 2005.

PRO-S1 - Na ratištima i stratištima; Prosvjetni radnici poginuli u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, knjiga I, Društvo za izučavanje naprednog učiteljstva Jugoslavije i Novinska agencija „Prosvetni pregled“, Beograd, 1985.

PRO-S2 - Na ratištima i stratištima; Prosvjetni radnici poginuli u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, knjiga II, Društvo za izučavanje naprednog učiteljstva Jugoslavije i Novinska agencija „Prosvetni pregled“, Beograd, 1985.

PŠ-NOV - Pavle Šosberger, Novosadski Jevreji; Iz istorije jeverejske zajedniceu Novom Sadu, II prošireno izdanje, prometej, Novi Sad, 2001.
PŽ-NOB – Požeška kotlina u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941- 1945, Materijali sa znanstvenog skupa održanog 12. i 13. 12. 1980. u Slav. Požegi u čast 40-godišnjice ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije, CISB, Slavonski brod, 1984.

RIJE3 - Riječi koje nisu zaklane III, ur. Radovan Trivunčić, Spomen-područje Jasenovac, Daruvar, 1977.

RIJE4 - Riječi koje nisu zaklane IV, ur. Radovan Trivunčić i Ana Požar, Spomen-područje Jasenovac, Petrinja, 1983.

RIJE5 - Riječi koje nisu zaklane V, ur. Simo Brdar, Spomen-područje Jasenovac i Nacionalni park Kozara, Jasenovac, 1989.

RK-BJE - Rade Kovač, Bjelovar i okolica u borbi protiv okupatora, SUBNOR, Bjelovar, 1952. 

RM-BRA - Lazar Romanić, Petar Miletić, Monografija sela Branežaca, Zavičajno udruženje Slavonaca, potomaka i prijatelja Slavonaca i njegov književni klub "Branko Radičević", Beograd, 2010.

RM-KRI - Rade Milosavljević, Križevci u NOB i revoluciji (Kratak pregled), Gradski muzej Križevci, Križevci, 1982.

RN-SRK – Radoslav Nikolić, Ispovest jasenovačkog mučenika, Fond istine, Srpski kulturni i dokumentacioni centar i Svetski sabor Srba
RO-JAS – Ratko Orozović, Od Jasenovca do polarnog kruga, NIRO Zadrugar, Sarajevo, 1989.
ROM-J – Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945, žrtve genocida i učesnici NOR-a, Savez Jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, 1980.

RP-BRČ - Refik Piskavica, SKOJ u Brčkom 1941-1942, OO SUBNOR Brčko, Brčko, 1974.

RP-GRP - Rastko Pražić, Civilne žrtve terora Nezavisne Države Hrvatske u kotaru Grubišno Polje 1941-1945, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Grubišnog Polja i općine Veliki Grđevac i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Grubišno Polje - Zagreb, 2013.

RP-TRG - Radmila Pašić, Život Trgova na Baniji u prošlosti i sadašnjosti, Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2004.
RR-KU – Radovan Ratković, Domovi pokraj Pakre: slavonsko selo Kusonje, Društvo Kusonjčana, Beograd, 2004.
RS-JAR - Radovan Srdić, Jarak u ratu i revoluciji, Novi Sad, 1987.
RV-TRS – Rade Vidaković, Trstenci u zadnjih 100 godina, Trstenci, 2006.
RUČ-ZJ – Marko Ručnov, Zašto Jasenovac, IKP Nikola Pašić, Beograd, 2001., Zašto Jasenovac, Separat N 1, IKP Nikola Pašić, Beograd, 2004.

SAM-BD – Dušan Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, Monografija, Društveno političke organizacije i Skupština opštine, Bosanska Dubica, 1985.

SARNOB - Sarajevo u revoluciji, knjiga 1-4, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1981.
SB-ĐAK – Stjepan Bilošić, Đakovština u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, Skupština općine Đakovo, Đakovo, 1986.
SBOS1 – Srednja Bosna u NOB-u, sjećanja, članci, dokumenti, knjiga I, VIZ, Beograd, 1976.
SBOS2 - Srednja Bosna u NOB-u, sjećanja, članci, dokumenti, knjiga II, Banja Luka, 1980.
SBOS3 - Srednja Bosna u NOB-u, sjećanja, članci, dokumenti, knjiga III, Banja Luka, 1981.

SCA-CG - Spomenica crnogorskim antifašistima 1941-1945, Obod, Cetinje, 2001.

SČ-VV – Stazama časti, žitelji Velog Varoša poginuli u Narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, Mjesna zajednica «»Varoš», Split
SD-ŠAŠ – Stevan Drobac, Oaza slobode; hronika Šašinaca, Sremske novine, Sremska Mitrovica, 1984.
SH-BRO – Slavica Hrečkovski, Slavonski Brod u NOB i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, HISB, Slavonski Brod, 1982.

SK-ŽEV – Stjepan Kožul, Živjeti evanđelje u prilikama neprijateljstva i progonstva, Glas Koncila, Zagreb, 2009.
SK-ŽUP – Stjepan Kokanović, Radnički i narodnooslobodilački pokret u županjskom kraju, SUBNOR, Županja, 1985.
SLJ-SR – Srećko Ljubljanović, Spomen-obilježja radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta u Požeškoj kotlini, SUBNOR, Slavonska Požega, 1968.
SNB-BR - Svetozar Nikolić Braca, Brestač u ratu i revoluciji, Novi Sad, 1986.
SP-MOS – Spomenica Mostara 1941-1945, Skupština općine Mostar, Mostar, 1987.
SP-TM – Spasoje Popović, Trnava u Slavoniji, Narodno sveučilište «MAR», Nova Gradiška, 1985.

SPO-TU - Spomen-knjiga poginulih tuzlanskih boraca NOR-a i žrtava fašističkog terora 1941-1945. godine, Udruženje antifašista i boraca NOR-a Tuzla, Tuzla, 2007. 
SPOM-P – Spomenica pravoslavnih sveštenika – žrtava fašističkog terora i palih u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, Savez udruženja pravoslavnih sveštenika FNRJ, Beograd, 1960.
SR-LJU – Simo Radić, Ljubinje i Popovo polje 1941-1945, Ljubinje, 1969.
ST-ŠID – Sima Tomović, Šid monografija, OO SUBNOR, Šid, 1973.

SUS-LM - Stribor Uzelac Schwendemann, Leksikon mrtvih Prilog za proučavanje povijesti brodske Židovske zajednice, Slavonski Brod, 2010.
SZH-ZB – Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji, Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik, IHRPH Zagreb, Varaždin, 1976.

SŽ-SUŠ - Slavoljub Žukić, Sušine - tristo godina slavonskog sela (1690-1990), SKD Prosvjeta, Zagreb, 2007.


ŠI-SK – Ivica Šustić, Spomenici revolucionarnog narodnooslobodilačkog pokreta, NOB-a i socijalističke revolucije na području općine Sisak, Sisak, 1982.

TP-OMI – Tomislav Perić, U spomen revoluciji, OO SUBNOR-a Omiš, Koordinacijski odbor za njegovanje revolucionarnih tradicija općine Omiš, Omiš, 1983.

TR-TRI Todor Radošević, Trinaesta proleterska brigada "Rade Končar", Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1984.
TRIV-J – Radovan Trivunčić, Jasenovačka drama, Školske novine, Zagreb, 1985.
TU-ŽFT – Titovo Užice u borbi za slobodu, Spomenica posvećena desetogodišnjici oslobađanja Titovog Užica, Titovo Užice, 1951.

UNP-ŽJ – Za slobodu – učitelji, nastavnici i profesori Hrvatske poginuli u NOR-u, Udruženje učitelja, nastavnika i profesora Hrvatske, Zagreb, 1955.

VAS-Đ – Zoran Vasiljević, Sabirni logor Đakovo, Centar za povijest Slavonije i Baranje Slavonski Brod i Spomen-područje Jasenovac, 1988.
VC-SMR - Vladimir Carin, Smrt je hodala četveronoške, Mladost, Zagreb, 1961.

VĐ-VOJ - Vladimir Đurić, Vojišnica - kronika jednog sela sa Korduna, Zagreb, 2004.

VG-KVN - Vladimir Geiger, Lazo Kanurić iz Velikog Nabrđa ili o zbrci oko jedne (jasenovačke?) sudbine u Zbornik Muzeja đakovštine, 13 (2017.), str. 247-260.
VI-NEV – Vlado Ivković, Nevesinje 1941, Prva književna komuna, Mostar, 1980.
VI- NEV – Vlado Ivković, Nevesinje 1942, SUBNOR, Nevesinje, 1985.

VMC-MO - Radna organizacija Vaso Miskin Crni, Monografija, Energoinvest - RO Vaso Miskin Crni, Sarajevo, 1986.
VMZ-P – Veliki i Mali Zdenci, prilozi za historiju sela, Jednota, Daruvar, 1978.
VN-DOŽ - Vladimir Novak, Doživljaji i putovanja do slobode, August Cesarec, Zagreb, 1979.
VRBOV - Općina Vrbovsko, njena prošlost i njena sadašnjost, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
VRG-ŽJ – Dušan Baić, Kotar Vrginmost u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, Općinski odbor SUBNOR-a Vrginmost, Beograd, 1980.
VŠČ-LI – Vinko Šepić-Čiškin, Gubitci liburnijskog kraja u II. svjetskom ratu, Pregled gubitaka ljudstva, stambenih i privrednih zgrada, škola i crkava na području Liburnije i Opatijskog krasa u II. svjetskom ratu 1941-1945, Adamić, Katedra čakavskog sabora Opatija, Rijeka – Opatija, 2003.
VU-MAK – Velimir Urlić, Dali su život za sunce slobode, Makarska, 1979.

VVR-GLI - Đuro Roksandić, "Spisak žrtava fašističkog terora godine 1941. kotara Glina" u: Glina 13. maja 1941., SKD Prosvjeta, Zagreb, 2011.

VVZ-JA - Vukašin Vujo Žegarac, Dnevnik o Jasenovcu, Prosveta, Beograd, 1987.
VŽ-ŽNG – Vjekoslav Žugaj, Židovi novogradiškog kraja, povijesni prilozi, Židovska općina Zagreb, 2001.

ZBO-JU - Zbornik Narodnih heroja Jugoslavije, Beograd, 1957.
ZV-BEL - Sretenije Zorkić, Petar Vukelić, Hronika Belegiša, Novi Sad.
ZV-SUR - Sretenije Zorkić, Petar Vukelić, Hronika Surduka, Novi Sad, 1984.
ZZ-VŽLJ – Zdravko Zgonjanin, Kuća od bijelog kamena, II dopunjeno i prošireno izdanje, GEA, Beograd, 2003.

ŽĆ-PRU – Živko Ćurčija, Prusci kroz vijekove, Kostajnica 2007.
ŽEN-BH - Žene Bosne i Hercegovine u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945; Sjećanja učesnika, Svjetlost, Sarajevo, 1977.
ŽF-SNOC – Žak Finci, Sefardski nocturno, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
ŽFT-ČK – Prilog historiji radničkog pokreta i narodnoosolobodilačke borbe u Međimurju od 1919-1959. godine, Čakovec, 1959.
ŽFT-VL – Pali Velolučani u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, Savez boraca NOR-a Vela Luka, Vela Luka, 1974.
ŽFT-ŠI – Žrtvama do pobjede i slobode, Zbornik poginulih boraca, žrtava fašističkog terora šibenske općine 1941-1945. godine, Šibenik, 1978.
ŽNLJ – Alojz Buljan, Franjo Horvat, Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na području Novske, Jasenovca i Lipovljana, Ogranak Matice hrvatske Novska, Novska, 2005.
ŽNLJ2 – Alojz Buljan, Franjo Horvat, Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na području Novske, Jasenovca, Lipovljana, Banove Jaruge i Lonje, Ogranak Matice hrvatske Novska, Novska, 2006. (2. prošireno, dopunjeno i ispravljeno izdanje)
ŽPM-BL – Žanetić-Pudarić Marin, U spomen palim Blaćanima u Narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji 1941-1945, Blato,1982.
ŽV-KOZ – Žarko Vujičić, Velika ofanziva na Kozaru 1942. i njene posljedice, Banja Luka, 2004.

16-MUS – Borbeni put 16. muslimanske NOU brigade, Istorijski arhiv Sarajevo, Tuzla, 1981.


JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC

Braće Radić 147, 44 324 Jasenovac

www.jusp-jasenovac.hr

tel-faks:+385 44 672 3 19


RADNO VRIJEME

1. ožujka - 30. studenog

Ponedjeljak - nedjelja: 9 - 17 h

Državnim praznikom muzej ne radi.


KAKO DO NAS

UPUTE