HeaderImg image

Upravna tijela

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i tri člana Upravnoga vijeća imenuje ministar kulture, od kojih jednog na prijedlog ministra zaštite okoliša i energetike, a jednoga člana biraju stručni djelatnici Javne ustanove na način propisan statutom.

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 21/01).

Trenutni saziv Upravnog vijeća imenovan je 28.1.2022. godine.

 

Članovi upravnog vijeća JUSP Jasenovac

Predsjednica

Matea Brstilo Rešetar, Hrvatski povijesni muzej

Članovi

Tomislav Petrinec, Uprava za zaštitu kulturne baštine

Mario Kevo, Hrvatsko katoličko sveučilište

Marija Kušmiš, imenovana na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Martina Barešić, kustosica JUSP Jasenovac

 

Savjet JUSP Jasenovac

Savjet JUSP Jasenovac ima devet članova koji se imenuju na četiri godine.

Po jednoga člana kao svoje­ga predstavnika u Savjet imenuje Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, preživjeli logoraši, Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske, romska, srpska i židovska nacionalna ma­njina, a ravnate­lj Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac po položaju je član Savjeta. Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se poslovnikom.

(Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen području Jasenovac, NN 21/01).

Trenutni Saziv Savjeta konstituiran je 9. travnja 2022.

 

Članovi Savjeta JUSP Jasenovac

Predsjednik

Franjo Habulin, predstavnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH

Zamjenik predsjednika

Nevio Šetić, predstavnik Ministarstva kulture

Počasni predsjednik

Oleg Mandić, predstavnik logoraša

 

Članovi

Krešimir Ačkar, predstavnik Hrvatskog sabora

Aneta Vladimirov, predstavnica srpske nacionalne manjine

Igor Francetić, predstavnik židovske nacionalne manjine

Veljko Kajtazi, predstavnik romske nacionalne manjine

Marija Mačković, predstavnica Općine Jasenovac

Ivo Pejaković, ravnatelj Spomen područja Jasenovac


JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC

Braće Radić 147, 44 324 Jasenovac

www.jusp-jasenovac.hr

tel-faks:+385 44 672 3 19


RADNO VRIJEME

1. ožujka - 30. studenog

Ponedjeljak - nedjelja: 9 - 17 h

Državnim praznikom muzej ne radi.


KAKO DO NAS

UPUTE