HeaderImg image

Mlaka i Jablanac

Nedaleko od Jasenovca smještena su sela Mlaka i Jablanac koja su prije Drugog svjetskog rata bila naseljena pretežito pravoslavnim stanovništvom. Sela su se nalazila na strateški važnom području između logora Jasenovac i Stare Gradiške. Iz tog razloga ustaše su u ljeto 1942. godine deportirali stanovništvo Mlake i Jablanca u logore i na prisilan rad u Njemačku.

Nakon odvođenja stanovništva Mlake i Jablanca u logore, ustaše su ogradile nekoliko seljačkih kuća bodljikavom žicom i ondje formirali logorske ekonomije na kojima su zatočenici obavljali poljoprivredne radove i uzgajali namirnice potrebne za logor. Po završetku radova, zatočenike su ustaše likvidirali, a na njihova mjesta dovodili nove žrtve. O strahotama sela Mlake i Jablanca svjedoče masovne i pojedinačne grobnice u okolnim šumama, te svjedočanstva preživjelih zatočenika.

 

„Tog rečenog dana opet su ti naoružani ustaše zašli po selu i pokupili narod u taj parohijski stan. Na taj sastanak došao je sav narod, od malog do velikog, na taj način da se pokrsti. Najprije je bilo uplaćivanje novca za pokrst, a potom kad su svi dali novac prešlo se na krštenje. Sala je bila dupke puna narodom. U vrh sale bio je stol za kojim je stajao pop i na stolu njegov pribor za pokršenje. Pored popa i sa jedne i sa druge strane u sali stajao je po jedan puško mitraljez za kojima je sjedio po jedan ustaša držeći rukom za oprugu samog mitraljeza. Druga dva ustaše stajali su svaki kod jednog čirjaka na kome je gorjela svijeća. Ovaj svaki ustaša imao pušku u  ruci. Pokrsnici jedan po jedan prilazili su kod popa između naoružana dva ustaše, a kod popa je stajao jedan ustaša sa askericom na ramenu kao krizmani kum. Kako je koji prilazio klekao je pred popa i tog krizmanog kuma stavljajući tri prsta na neku knjigu govoreći za svećenikom neke dvije, tri riječi: „nisam više pravoslavac nego čisti Hrvat.“

(…)

Nakon tog pokrsta, na 14. april 1942. uveče oko 10 sati ustaše su počeli hapsiti narod i to sav do jednoga, tako da je taj posao sutradan oko 6 sati bio gotov i sve pohapšeno. Potom su natjerali nas u taj isti parohijski stan i školu. Tog istog dana naš „krizmani kum“ ustaša poklao je 26 ljudi. Žene i djecu su strpali u lađu i odvezli u Jasenovac u logor, a mi smo ljudi drugog dana vezanih ruku na leđa otjerani preko vode u Košutaricu, gdje su nas ukrcali u lađu i Savom odvezli u Jasenovac.“

Izjava Samardžija Ostoje, A-SPJ-5060

 

„Ustaše su nas dotjerali u Jasenovac u logor. Sve mlačke žene i djeca bili smo tri ili četiri dana u barakama zatvoreni odakle nikuda nismo mogli. Znam da su ustaše trčale oko prozora sa kamama. Ljudi su se bojali da će nas sve poklati. Te dane koje smo proveli u barakama logora Jasenovac ustaše nam nisu dali ništa jesti. Jednu večer uputili su nas u Staru Gradišku. Do Okučana smo išli vlakom. Od Okučana išli smo bosi pješice do Stare Gradiške. Onda mi nismo znali kuda idemo, jer nitko nam nije ni rekao. Ustaše su nas tjerale. Došli smo u kulu Stare Gradiške.“

Kazivanje Zvečevac Ljubice i Zvečevac Dušana iz Mlake od 10.9.1982., A-SPJ-5067


JAVNA USTANOVA SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC

Braće Radić 147, 44 324 Jasenovac

www.jusp-jasenovac.hr

tel-faks:+385 44 672 3 19


RADNO VRIJEME

1. ožujka - 30. studenog

Ponedjeljak - nedjelja: 9 - 17 h

Državnim praznikom muzej ne radi.


KAKO DO NAS

UPUTE